Opinie o Nas regulamin i warunki odstąpienia od umowy black-rock.pl - black-rock.pl

  REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 

                                                                                                                                           obowiązuje od 25.12.2014 I black-rock.pl


Słowniczek pojęć:


Sprzedawca – Marcin Konior prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Grupa Everest Marcin Konior, z siedzibą w Lipowej, 34-324 Lipowa 129, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, REGON 243 292 655, NIP 553 225 88 42.
Sklep - serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.black-rock.pl, za pomocą którego Kupujący może składać Zamówienia
Kupujący – każdy podmiot składający zamówienie w Sklepie (konsument lub osoba nieposiadająca statusu konsumenta, przedsiębiorca)
Konsument – osoba fizyczna dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).

Przedsiębiorca - przedsiębiorca w rozumieniu art. 43.1 Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zawierający ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży lub korzystający z usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną.

Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie.
Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę towarów.

Regulamin – niniejszy regulamin.


I. Dane sprzedającego:


1. Właścicielem sklepu internetowego i marki black-rock.pl jest firma Grupa Everest Marcin Konior z siedzibą w Lipowa 129, 34-324 Lipowa, (woj.: śląskie). REGON 243 292 655, NIP 553 225 88 42. (dalej zwany sklepem) (firma prowadzi także m.in. górski portal społecznościowy planetagor.pl, który działa od 2010 roku).

2. Sklep black-rock.pl prowadzi sprzedaż wysyłkową sprzętu i odzieży outdoorowej, turystycznej, wspinaczkowej i sportowej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 Adres do korespondencji/adres do zwrotu towaru:

 Grupa Everest Marcin Konior

 Lipowa 129, 34-324 Lipowa

 woj: śląskie

 

 Konto bankowe sklepu black-rock.pl do przelewów:

 Alior Bank S.A.67 2490 0005 0000 4500 6052 3680


II.Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się Sklepie oraz zasady korzystania ze Sklepu.

2. Do zawarcia umowy sprzedaży oraz korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.

3. Sprzedawca może porozumiewać się Kupującym, a Kupujący ze Sprzedawcą poprzez pocztę e-mail sklep@black-rock.pl, telefonicznie pod numerem 669 424 966 (od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 18.00), pisemnie listem na adres Sklepu.

4. Przedmiotem sprzedaży są Towary prezentowane przez Sklep w chwili składania Zamówienia.

5. Wszystkie Towary prezentowane w Sklepie są nowe, nieużywane i wolne od wad.

6. Ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Ceny nie obejmują kosztów dostawy.

7. Oferta Sprzedawcy w Sklepie obowiązuje na terenie całej Polski.

8. Sprzedawca ma prawo do zmiany ceny towarów, wprowadzania oraz wycofania towarów, udzielania rabatów na poszczególne Towary oraz przeprowadzania i odwoływania promocji w Sklepie. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Kupującego; tj. zmiany nie dotyczą Zamówień, które zostały złożone. Promocje i zniżki oferowane przez sklep nie sumują się. Klient ma prawo podczas składania zamówienia zdecydować się na jeden rodzaj promocji.

9. W celu złożenia zamówienia w sklepie Kupujący może się zarejestrować (założyć konto w sklepie). Rejestracja jest dobrowolna i nie jest konieczna do składania zamówień w sklepie. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo. Kolejne zamówienia realizowane są na podstawie logowania Kupującego do serwisu sklepu.

10. Produkty prezentowane na stronie sklepu nie stanowią oferty handlowej w myśl kodeksu cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu black-rock.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

11. W przypadku niedostępności towaru w magazynie, u dostawców sklepu lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni licząc od daty jej zawarcia. Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar, zwrot należności nastąpi w ciągu 7 dni od powiadomienia Klienta o odstąpieniu od umowy przez sklep (wiadomość zostanie wysłana na wskazany przez Klienta adres e-mail).

12. Począwszy od dnia 1 stycznia 2021 r. - w przypadku Przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), który zawiera Umowę Sprzedaży związaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, gdy jednocześnie z treści Umowy Sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla takiego Przedsiębiorcy charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez takiego Przedsiębiorcę działalności gospodarczej udostępnionego w CEIDG (w tym w szczególności z numerów PKD) - postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące Kupującego będącego Konsumentem stosuje się również do takiego Przedsiębiorcy, z wyłączeniem przepisu art. 558 1 zdanie drugie Kodeksu cywilnego. Wobec Przedsiębiorcy, o którym mowa w niniejszym punkcie, począwszy od dnia 1 stycznia 2021 r. nie stosuje się również przepisów art. 563 oraz art. 567 § 2 Kodeksu cywilnego.

 

III. Składanie i realizacja zamówienia

1. Zamówienia można składać poprzez sklep internetowy oraz e-mail 24h/dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia można również składać przez telefon w godzinach pracy sklepu tj. od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 18.00. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta będą realizowane następnego dnia roboczego.

2. Zapytania w sprawie zamówień i produktów mogą być kierowane do naszego Biura Obsługi Klienta na adres mailowy: sklep@black-rock.pl lub telefonicznie na numer 669 424 966. Kontakt telefoniczny możliwy jest w godzinach pracy sklepu od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 22.00.

3. W celu złożenia Zamówienia należy dodać wybrany towar poprzez funkcję „Do koszyka”, a następnie postępować zgodnie z dalszymi informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu, aż do kliknięcia przycisku "Potwierdzam zamówienie". Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje e-mail z potwierdzeniem otrzymania zamówienia przez Sklep.

4. Aby złożyć zamówienie należy zapoznać się z regulaminem sklepu i zaakceptować go poprzez zaznaczenie znacznikiem odpowiedniej rubryki w koszyku-formularzu Zamówienia, jak również zapoznać się z warunkami odstąpienia od umowy i zaakceptować poprzez zaznaczenie znacznikiem odpowiedniej rubryki w formularzu Zamówienia.

5. Sklep ma możliwość dodatkowej telefonicznej lub mailowej weryfikacji i potwierdzenia Zamówienia.

6. Anulowanie zamówienia przez Kupującego jest możliwe do czasu gdy zamówienie nie zostało jeszcze przekazane do realizacji. W tym celu należy anulować zamówienie w Panelu administracyjnym lub skontaktować się ze Sklepem.

7. Sklep udostępnia jeden z poniższych sposobów realizacji płatności:
1) przelewem na rachunek bankowy Sklepu
Alior Bank S.A. 67 2490 0005 0000 4500 6052 3680.

2) za pomocą systemu przelewów elektronicznych PayPal.

8. Kupujący powinien opłacić Zamówienie w terminie 7 dni od dnia jego potwierdzenia. Po tym terminie oferta Sklepu nie jest wiążąca i zamówienie może być anulowane.

9. Warunkiem koniecznym do realizacji Zamówienia jest podanie przez Klienta jego imienia, nazwiska, adresu dostawy i adresu na fakturze oraz numeru telefonu i adresu e-mail.

10. Informacje o kosztach dostawy są uwidaczniane w procedurze składania Zamówienia (w formularzu Koszyka). Koszty dostawy doliczane są do ceny towaru i ponoszone są przez Kupującego, chyba że cena zamówionych towarów przekroczy 300 pln brutto – wtedy koszty wysyłki towaru ponosi Sprzedający. Informacja o koszcie dostawy towaru ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Kupującego informacji o potwierdzeniu złożenia zamówienia. Ponadto informacja o kosztach dostawy znajduje się w zakładce „Koszty dostawy” na stronie Sklepu.

11. Warunkiem realizacji zamówienia złożonego przez Kupującego jest podanie przy wypełnianiu formularza zamówienia prawdziwych danych osobowych i kontaktowych (umożliwiających weryfikację i potwierdzenie przyjęcia zamówienia).

12. W przypadku błędnego lub niedostatecznego wypełnienia formularza zamówienia Sklep dołoży starań, aby skontaktować się z Kupującym w celu potwierdzenia złożenia Zamówienia. Jeśli faktu złożenia zamówienia nie będzie można potwierdzić w terminie 7 dni z uwagi na brak możliwości kontaktu z Kupującym oferta sklepu nie jest wiążąca.

13. Termin realizacji zamówienia jest rozumiany jako czas potrzebny na skompletowanie zamówienia, zapakowanie go i przekazanie do wysyłki firmie zajmującej usługami dostarczania przesyłek. Czas ten liczony jest od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedającego w przypadku płatności za towar z góry lub od momentu złożenia zamówienia w przypadku płatności za pobraniem i wynosi dla towarów dostępnych na podręcznym magazynie 1 dzień roboczy (24 godziny) lub dla towarów na zamówienie zgodnie z informacją podaną na karcie danego produktu.

14. Zamówienie na towary o różnych terminach realizacji wysyłane jest standardowo po skompletowaniu całości zamówienia, tzn. po upływie najdłuższego z podanych terminów, chyba że ustalono z Kupującym inaczej.

15. W przypadku ewentualnego wydłużenia czasu realizacji Zamówienia Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany poprzez pocztę e-mail lub za pośrednictwem telefonu.

16. Jeżeli kupującym jest Konsument, sklep wydaje towar Kupującemu, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy, chyba że umowa stanowi inaczej.

17. Dowodem dokonania zakupu jest paragon lub faktura VAT, którą Kupujący otrzymuje wraz z Towarem lub w oddzielnej przesyłce (nadanej listem pocztowym poleconym).

18. Miejscem spełnienia świadczenia przez sklep jest wskazane przez Kupującego w procedurze składania Zamówienia miejsce odbioru towaru (adres dostawy).

19. Sprzedawca realizuje dostawę towarów poprzez firmę kurierską DHL, Pocztę Polską oraz Paczkomaty InPost.

20. Klient może śledzić losy swojej przesyłki na podstawie wygenerowanego nr przesyłki, który otrzymuje od sklepu w e-mailu potwierdzającym wysyłkę na odpowiednich stronach internetowych kuriera DHL, a także stronach Paczkomatów InPost oraz Poczty Polskiej

21. Odbierając dostarczoną przez kuriera przesyłkę Kupujący powiniem ją zbadać (na podstawie art. 545 § 2 Kodeksu cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedawcy. Brak sporządzenia protokołu szkody nie jest równoznaczny z wygaśnięciem prawa konsumenta do złożenia reklamacji w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki; protokół jest jednak pomocny w procedurze reklamacji. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może utrudnić Kupującemu dochodzenie ewentualnych roszczeń od Sprzedawcy oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki. Reklamacje w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki złożone przez Kupujących niebędących konsumentami, bez załączonego protokołu szkody, nie będą rozpatrywane.


IV. Rękojmia i gwarancja

1. Wszystkie towary dostępne w sklepie black-rock.pl są objęte gwarancją producenta. Towary sprzedawane w Sklepie posiadają dwuletni okres gwarancji, z wyjątkiem produktów objętych gwarancją dożywotnią (informacje o niej znajdują się na karcie produktu w opisie).

2. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia niezgodności z umową otrzymanego towaru. Złożenie reklamacji przez klienta powinno nastąpić w terminie nie późniejszym niż 2 lata od dnia zakupu.

3. Reklamacja może być złożona pisemnie listem na adres Sprzedawcy. Przed złożeniem reklamacji zalecane jest skontaktowanie się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie – pomoże to w sprawniejszym rozpatrzeniu reklamacji.

4. Składając reklamację Sprzedawca zaleca podanie danych kontaktowych Kupującego, numeru zamówienia, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także dołączenie dokumentu sprzedaży bądź jego kserokopii. Reklamacje złożone przez Kupującego niebędącego Konsumentem, bez załączonego dokumentu sprzedaży, nie będą rozpatrywane.

5. W razie konieczności uzupełnienia ewentualnych braków reklamacji Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Kupującym poprzez podany przez klienta telefon lub adres poczty e-mail.

6. Kupujący jest zobowiązany dostarczyć rzecz wadliwą do siedziby Sprzedawcy, chyba że Sprzedawca wskaże inny adres.

7. Sprzedawca ma 14 dni od daty otrzymania reklamacji na jej na rozpatrzenie.

8. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

9. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Kupujących będących Przedsiębiorcami zostaje całkowicie wyłączona, co nie dotyczy Przedsiębiorców, o których mowa w § 2 pkt 12 Regulaminu.


V. Odstąpienie od umowy i procedura zwrotu

1. Kupujący może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie black-rock.pl bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia objęcia towaru w posiadanie przez Kupującego). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Odstępując od umowy sprzedaży Kupujący może posłużyć się wzorem oświadczenia znajdującym się TU, jednak nie jest to obowiązkowe.

3. W razie odstąpienia od umowy Kupujący zobowiązany jest do zwrotu towaru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

4. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

5. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca niezwłocznie - nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu zwraca wszystkie otrzymane od klienta płatności, w tym koszty dostarczenia towaru do klienta (koszty wysyłki), które poniósł klient. Jeżeli klient wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w black-rock.pl, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Zwrotowi podlega kwota Produktu plus kwota najtańszego sposobu dostawy dostępnego w Sklepie black-rock.pl.

6. Zwrot płatności jest dokonywany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jaki został przez klienta użyty w transakcji, chyba że Kupujący zgadza się na inne rozwiązanie. W przypadku płatności za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PayPal zwrot może nastąpić na numer rachunku bankowego wskazanego przez klienta.

7. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Klient ponosi koszty zwrotu towaru, zgodnie z cennikiem przewoźnika, przy pomocy którego Kupujący dostarcza zwracany towar. Oznacza to, że odsyła on towar na własny koszt nie podlegający zwrotowi.

9. Kupujący nieposiadający statusu Konsumenta (osoby fizycznej) nie jest objęty prawem do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni. W tym przypadku obowiązują go zasady i terminy wyznaczone przez przepisy Kodeksu Cywilnego.

10. Postanowienia niniejszego paragrafu nie stosuje się do Kupujących będących Przedsiębiorcami innymi niż Przedsiębiorcy, o których mowa w 2 pkt 9 Regulaminu, w przypadku których prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży na zasadach przewidzianych w niniejszym paragrafie jest bezwzględnie wyłączone.

 


VI. Dane osobowe

1. Kupujący wypełniając formularz rejestracji oświadcza, że podane w nim dane są zgodne ze stanem faktycznym.

2. Wypełniając formularz rejestracji Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

3. Dane klienta gromadzone w sklepie są całkowicie bezpieczne i podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty, do żądania zaprzestania ich wykorzystywania oraz do ich usunięcia. Administratorem danych osobowych jest firma GRUPA EVEREST Marcin Konior, Lipowa 129, 34-324 Lipowa. Szczegółowe informacje na temat zasad ochrony prywatności znajdują się w Polityce prywatności sklepu black-rock.pl.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody określonej w pkt. VI ust. 2 na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Kupującego.

5. Zapisując się do newslettera w Sklepie Kupujący (lub inny użytkownik Sklepu) wyraża zgodę na wykorzystywanie e-maila podanego przez Kupującego (lub innego użytkownika Sklepu) do informowania go o ofercie Sprzedawcy, tj. o nowościach i promocjach.

6. Adresy mailowe Kupujących (lub innych użytkowników Sklepu), którzy zarejestrowali się w Newsletterze wykorzystywane są tylko w celu wysyłania informacji o ofercie Sprzedawcy. Adresy te nie są przekazywane osobom trzecim.W każdej chwili Kupujący (lub inny użytkownik Sklepu) ma prawo zrezygnować z newslettera.

7. Na stronie sklepu są wykorzystywane pliki cookies. Stosowane są one w celach zapewnienia maksymalnej wygody wszystkich użytkowników (w tym Kupujących) przy korzystaniu ze Sklepu (zapamiętywanie preferencji i ustawień na stronie, zbieranie anonimowych danych dla celów reklamowych i statystycznych). Korzystanie ze Sklepu bez zmiany ustawień w przeglądarce dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym każdego użytkownika. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na stosowanie plików cookies powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki.


VII. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Konsumenta, które przysługują mu na mocy obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy.

3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Kupujących w wersji elektronicznej na stronie Sklepu black-rock.pl (zakładka „Regulamin”) i obowiązuje w niniejszej wersji od 25.12.2014 r. Regulamin obowiązujący do dnia 24.12.2014 r. dostępny jest w te samej zakładce pod tekstem nowego regulaminu.

4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Kupującemu treści zawieranej umowy następuje poprzez:

1) udostępnienie Regulaminu na zasadach określonych w pkt. VII ust. 3 Regulaminu,

2) przesłanie Kupującemu wiadomości e-mail.

5. Zamówienia złożone przez Kupujących przed zmianą regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu obowiązującego do 24. 12. 2014 r.Regulamin obowiązujący od 01.02.2014 - 24.12.2014 r. >