Opinie o Nas Jak bezpieczne są moje dane osobowe? - black-rock.pl

   POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  

                                                                                                                     I black-rock.pl

Certum SSL

WAŻNE! Używany przez nas Certyfikat SSL Certum Unizeto Technologies zapewnia bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, oraz bezpieczeństwo wszystkich Twoich transakcji zawieranych w ramach sklepu black-rock.pl. Certyfikaty Certum zapewniają weryfikację domeny internetowej black-rock.pl i szyfrowanie połączeń do 256 bitów. Certyfikaty Certum SSL wspierają obsługę algorytmu kryptograficznego wykorzystując funkcję skrótu SHA-1 oraz SHA-2. Dzięki temu Twoje dane i Twoje pieniądze  są zawsze bezpieczne podczas zakupów w naszym sklepie.

Warunki korzystania ze sklepu internetowego black-rock.pl
Poniżej zamieszczone zasady Polityki Prywatności zostały stworzone, aby zapewnić i zagwarantować użytkownikowi bezpieczeństwo podczas korzystania sklepu internetowego black-rock.pl prowadzonego pod adresem black-rock.pl przez firmę GRUPA EVEREST Marcin Konior, z siedzibą Lipowa 129, 34-324 Lipowa, NIP 553 225 88 42, Regon: 243 292 655. Korzystanie z funkcjonalności serwisu, jak i czerpanie korzyści z jego działania jest równoważne z akceptacją niniejszej Polityki Prywatności. Jeśli którykolwiek z zapisów Polityki Prywatności jest niezgodny z wolą Użytkownika, Użytkownik ma możliwość zaniechania korzystania z usług serwisu.
Każdego Użytkownika sklepu black-rock.pl obowiązuje Polityka Prywatności w brzmieniu aktualnym w momencie korzystania ze sklepu. Sklep black-rock.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w zapisach Polityki Prywatności bez wcześniejszego informowania o tym fakcie Użytkowników sklepu. Podstawowa zasada zawsze jednak pozostaje i w przyszłości pozostanie niezmienna: sklep nie sprzedaje i nie będzie kiedykolwiek sprzedawał oraz nie udostępnia i nie będzie kiedykolwiek udostępniał osobom trzecim danych personalnych bądź adresowych Użytkowników sklepu black-rock.pl. Odstępstwo od tej priorytetowej reguły może być uczynione tylko i wyłącznie wówczas kiedy sklep zostanie zobowiązany do takiego działania przez obowiązujące przepisy prawa, a więc na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego prawnie upoważnionego organu państwowego.

Dane osobowe
Każdy Użytkownik sklepu pozostaje anonimowy do momentu dokonania pierwszego zakupu, subskrypcji elektronicznego biuletynu (newslettera) lub wypełnienia formularza kontaktowego na stronie sklepu. W tych przypadkach wymagane jest podanie (elektronicznie lub inny sposób) tylko i wyłącznie niezbędnych danych teleadresowych, potrzebnych nam w celu realizacji zamówienia, odpowiedzi na pytanie użytkownika dotyczące oferty lub sposobu działania sklepu, które następnie przesyłane są do naszego systemu sklepowego i przetwarzane tylko i wyłącznie w wyżej wymienionych celach. Do tego momentu gromadzone są standardowe dane z logów serwera takie jak numer IP komputera Użytkownika, data i czas odwiedzin czy przeglądane produkty . Są one zbierane przez administratora sklepu w celach statystycznych i tylko i wyłącznie do tych celów wykorzystywane, co w żaden sposób nie zagraża bezpieczeństwu ochrony danych osobowych Użytkownika.
Dokonanie przez Użytkownika zakupu w sklepie black-rock.pl i jednoczesna rejestracja w sklepie wiążą się z wyrażeniem zgodny na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Zgromadzone informacje służą jedynie do celów realizacji zamówienia, w tym wystawienia dowodu sprzedaży: paragon lub faktury VAT, oraz wysyłki produktów do Użytkownika. W związku powyższym sklep internetowy black-rock.pl ma prawo udostępniać dane zebrane przy rejestracji swoim partnerom handlowym, tylko i wyłącznie w celu usprawnienia procesu realizacji zamówienia, na korzyść Użytkownika. Mowa tu o partnerach handlowych uczestniczących w naszym systemie realizacji zamówień sklepowych, takich jak bank, system płatności internetowych oraz firma kurierska i operator pocztowy.
Tylko i wyłącznie za wyraźną zgodą Użytkownika, jego dane mogą zostać wykorzystane do celów marketingowych.
Każdy Użytkownik, który poda nam swoje dane osobowe ma nieograniczoną możliwość do ich wglądu, edycji oraz ich usuwania.
Tylko i wyłącznie uprawnieni pracownicy black-rock.pl mają dostęp do danych osobowych Użytkowników sklepu internetowego. Pracownicy black-rock.pl, mający dostęp do danych zobowiązani są na piśmie do zachowania tajemnicy danych osobowych oraz podejmowania wszystkich koniecznych czynności mających na celu uniemożliwienie dostępu do tych danych jakimkolwiek osobom trzecim. Pracownicy Ci opowiadają prawnie i służbowo za prawidłowe wykonywanie czynności ochrony danych osobowych Użytkowników sklepu black-rock.pl

Realizacja zamówień
Zamówienie złożone w sklepie internetowym black-rock.pl zostanie zrealizowane pod warunkiem podania podczas procesu składania zamówienia następujących obowiązkowych danych:

Osoby fizyczne:

  1. imię i nazwisko
  2. adres wysyłkowy i/lub adres do faktury VAT
  3. adres poczty elektronicznej
  4. numer telefonu kontaktowego.

 

Firmy:

  1. nazwa firmy
  2. NIP firmy
  3. adres wysyłkowy lub/i adres do faktury VAT
  4. adres poczty elektronicznej
  5. numer telefonu kontaktowego.


Powyższe dane są niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia, ułatwiają szybką i komfortową obsługę i przesyłkę do każdego naszego Klienta. Sklep zastrzega, że brak podania przez Użytkownika wymaganych danych, uniemożliwi nam realizację danego zamówienia.
Sklep black-rock.pl zastrzega sobie prawo do:
a. wysyłania Użytkownikom sklepu drogą mailową wiadomości potwierdzających kolejne etapy realizacji zamówienia
b. kontaktowania się z Użytkownikami w sprawach związanych jedynie z realizowanym zamówieniem, w pierwszej kolejności zawsze drogą e-mailową (kontakt telefoniczny z klientem będzie podejmowany tylko i wyłącznie wyjątkowo, w sytuacjach szczególnych, tylko i wyłącznie w sprawach związanych z realizacją zamówienia i tylko w sytuacji, kiedy brak było odpowiedzi klienta na kontakt e-mailowy).

Sklep oświadcza, iż pozyskane numery telefoniczne klientów nigdy nie będą wykorzystane przez sklep do celów innych niż sprawna realizacja bieżącego zamówienia klienta. W szczególności sklep nie wykorzystuje i nie wykorzysta nigdy nr telefonu klienta do składania ofert, namawiania do zakupu produktów lub do innych celów handlowych. Powyższa zasada jest najwyższym priorytetm sklepu i nie posiada wyjątków, gdyż sklep ponad wszystko szanuje prawo swoich klientów do prywatności i ochrony danych osobowych, co znajduje wyraz w postanowieniach niniejszej Polityki Prywatności.

Newsletter
Wyrażenie przez Użytkownika zgody podczas rejestracji konta w sklepie lub w późniejszym czasie na otrzymywanie drogą mailową bezpłatnych newsletterów daje sklepowi internetowemu black-rock.pl prawo do okresowego wysyłania Użytkownikom serwisu informacji o nowościach, promocjach, wyprzedażach, konkursach, kolekcjach, wydarzeniach lub każdych innych informacji związanych z działalnością sklepu.
Subskrypcję newsletterów każdy Użytkownik może w każdej chwili anulować. W tym celu należy kliknąć link „Rezygnuję” w dolnej części newslettera lub wysłać e-mail: „Rezygnuję z subskrypcji newslettera” na e-mail marketing@black-rock.pl. E-mail powinien zostać wysłany z adresu na jaki wcześniej przychodziły informacje newsletter. Rezygnacja z subskrypcji nie jest jednoznaczna z usunięciem konta w sklepie internetowym.
Sklep black-rock.pl zastrzega sobie prawo do:
• przesyłania za pośrednictwem newslettera reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, Poz. 1204 z 2002 r.);
• chwilowego wyłączenia usługi newslettera ze względów technicznych;
• zaprzestania świadczenia usługi newslettera po uprzednim powiadomieniu jego Użytkowników;